Strona główna

polska  angielska

NAZWA GMINY:

Boguchwała

 

 

HERB GMINY:                                 

 

 

RODZAJ:

Gmina miejsko-wiejska

WOJEWÓDZTWO:

podkarpackie

POWIAT:

rzeszowski

SIEDZIBA GMINY:

Urząd Miejski w Boguchwale

ADRES:

36-040 Boguchwała 
ul. Suszyckich 33

KONTAKT:

tel. +48 17 87 55 200

 

fax. +48 17 87 55 209

 

 e-mail: um@boguchwala.pl

 

 

 

 

 

Informacja o Gminie

www.boguchwala.pl

Burmistrz :

dr Wiesław Kąkol

Zastępca Burmistrza :

Justyna Placha-Adamska

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Piotr Pustelny

Sekretarz Gminy:

Krzysztof Lassota

Skarbnik Gminy:

Dorota Witek

 

 

Rodzaj Gminy


Gmina przemysłowo-rolnicza

Liczba ludności:

20610

Powierzchnia:

88,97 km2

Infrastruktura:


Pełna 
Droga krajowa nr 19 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

15 czerwca 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. społecznych w Referacie Promocji Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarzcej w w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
13 czerwca 2023 Status
Wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1624/105 o powierzchni 10.57 ha, położonej w Boguchwale, przeznaczonej do sprzedaPodaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1624/105 o powierzchni 10.57 ha, położonej w Boguchwale, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
05 czerwca 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. realizacji projektów i polityki społecznej w Referacie Promocji Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarzcej w w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
02 czerwca 2023 Status
Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkachInformacja o udzielonych dotacjach przyznanych w 2023 roku uchwałą LX.657.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale
17 maja 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds.księgowości i analiz oświatowych w Referacie Oświaty w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
16 maja 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. realizacji projektów i polityki społecznej w Referacie Promocji Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarzcej w w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
12 maja 2023 Status
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko pomocy administracyjnej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Boguchwale
04 maja 2023 Status
Informacja o sprzedaży przez Gminę Boguchwała paliwa stałego do dnia 31 lipca 2023 r.Koszt zakupu 1 tony wynosi 1 870,00 zł, do ceny zakupu nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego
26 kwietnia 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
26 kwietnia 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego strażnika w Straży Miejskiej w Boguchwale
24 kwietnia 2023 Status
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała w zakresie opieki nad dziećmi
13 kwietnia 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr jednostek oświatowych w Referacie Oświaty w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
31 marca 2023 Status
Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego- KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego- KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023
01 marca 2023 Status
Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie przy zabytkach31 marca 2023 r. terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji...
23 lutego 2023 Status
Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Burmistrz Boguchwały zamieszcza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boguchwała na okres 3 lat zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Liczba odwiedzin: 1155897

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała