Strona główna

polska  angielska

NAZWA GMINY:

Boguchwała

 

 

HERB GMINY:                                 

 

 

RODZAJ:

Gmina miejsko-wiejska

WOJEWÓDZTWO:

podkarpackie

POWIAT:

rzeszowski

SIEDZIBA GMINY:

Urząd Miejski w Boguchwale

ADRES:

36-040 Boguchwała 
ul. Suszyckich 33

KONTAKT:

tel. +48 17 87 55 200

 

 

fax. +48 17 87 55 209 

e-mail: um@boguchwala.pl

 

 

 

 

 

Informacja o Gminie

www.boguchwala.pl

Burmistrz :

dr Wiesław Kąkol

Zastępca Burmistrza :

Justyna Placha-Adamska

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Piotr Pustelny

Sekretarz Gminy:

Krzysztof Lassota

Skarbnik Gminy:

Dorota Witek

 

 

Rodzaj Gminy


Gmina przemysłowo-rolnicza

Liczba ludności:

20610

Powierzchnia:

88,97 km2

Infrastruktura:


Pełna 
Droga krajowa nr 19 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

03 grudnia 2021 Status
Obwieszczenie znak : SKO.4170/29/2021 z dnia 30.11.2021. Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.
03 grudnia 2021 Status
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko Kierownika Referatu Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Boguchwalew Urzędzie Miejskim w Boguchwale
19 listopada 2021 Status
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko Kierownika Referetu Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
02 grudnia 2021 Status
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak RZ.ZUZ.1.4210.506.2021.JJ,,Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.
02 grudnia 2021 Status
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak RZ.ZUZ.1.4210.481.2021.MKo Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak RZ.ZUZ.1.4210.481.2021.MKo z dnia 24.11.2021 . ,,Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron
22 listopada 2021 Status
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę
12 listopada 2021 Status
Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkachInformacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, przyznanych w 2021 roku Uchwałą nr XL.454.2021
08 listopada 2021 Status
Zapytanie ofertowe: Zakup samochodu osobowego typu kombi dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
19 października 2021 Status
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania użyczenie
11 października 2021 Status
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin Lubenia, części gminy Czudec w m-c Wyżne, części gminy Niebylec w m-c Baryczka i Połomia, części gminy Boguchwała w m-c Zarzecze na okres 3 lat.
07 października 2021 Status
Obwieszczenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
06 października 2021 Status
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko samodzielnego referenta ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
06 października 2021 Status
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko pomocy administracyjnej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Boguchwale
06 października 2021 Status
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
28 września 2021 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu Promocji Rozwoju i Polityki Społeczno -Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
Liczba odwiedzin: 929976

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała