INNE 

polska  angielska
data publikacji: 25-05-2022 | 15:17data ostatniej modyfikacji: 25-05-2022 | 15:17Wprowadził: Tomasz Sitek
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych25 maja 2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 125.2022 Burmistrza Boguchwały z dnia 25.05.2022 r. ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 29.06.2022 r. w następujący sposób:

1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.boguchwala.pl wraz z projektem strategii:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała poprzez wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego w holu na parterze urzędu.
  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała (decyduje data wpływu do Urzędu),

2) elektronicznie w następujący sposób:

Konsultacje potrwają od 25.05.2022 r. do 29.06.2022 r.

Sprawozdanie wraz z odniesieniem do przesłanych uwag zostanie udostępnione na stronie internetowej gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Zarządzenie nr 125.2022.pdf (Plik pdf 0,37 MB)

Strategia Rozwoju Gminy Boguchwala na lata 2022-2030.docx (Plik docx 5,95 MB)

Formularz uwag.DOCX (Plik DOCX 0,11 MB)

Liczba odwiedzin: 1008326

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała