INNE 

polska  angielska
data publikacji: 10-01-2023 | 12:02data ostatniej modyfikacji: 10-01-2023 | 12:02Wprowadził: T. Sitek
Informacja o sprzedaży przez Gminę Boguchwała paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 r.10 stycznia 2023

Zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt. 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję, że Gmina Boguchwała prowadzi sprzedaż w ramach umowy zawartej 03.01.2023 r. w Rzeszowie ze Spółką Węglomat Trzciana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie ul. Warszawska 85, 35-230 Rzeszów. W ramach zawartej umowy spółka jest zobowiązana do wydawania paliwa stałego osobom uprawnionym do zakupu preferencyjnego paliwa stałego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy, w ilości określonej  w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy, na podstawie pozytywnie zweryfikowanego przez Gminę wniosku o zakup, o który mowa w art. 9 pkt 1  oraz na podstawie listy osób, którzy dokonali zapłaty na rzecz Gminy ceny za paliwo stałe we wnioskowanej do wydania ilości. Koszt zakupu 1 tony wynosi 1 970,00 zł, do ceny zakupu nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego.

Burmistrz Boguchwały
dr Wiesław Kąkol

Liczba odwiedzin: 1097977

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała