Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59data ostatniej modyfikacji: 29-05-2023 | 15:21
Budowa zbiornika magazynowania wody pitnej wraz z sieciami wodociagowymi na działce nr ewid.60/2 w Kielanówce 29 maja 2023

Została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,budowa zbiornika magazynowania wody pitnej z sieciami wodociągowymi''   

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Racławówka, gm. Boguchwała. 19 maja 2023

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. "budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia" na terenie dz. nr ewid.: 150/4, 149/3, 148/3 położonych w m. Racławówka, gm. Boguchwała.   

Wojewoda Podkarpacki Zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7840.7.56.2022 11 maja 2023

" Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej"" na działkach w m. Lutoryż, gm. Boguchwała.   

Przebudowa sieci wodociągowej fi 250 na odcinku od ZUW w Rzeszowie do ul. Technicznej w Boguchwale 05 maja 2023

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,, Przebudowa sieci wodociągowej fi 250 na odcinku od ZUW w Rzeszowie do ul. Technicznej w Boguchwale''   

Budowa sieci wodociągowej w m. Boguchwała, gm.Boguchwała 24 kwietnia 2023

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p. n.:" Budowa sieci wodociągowej" na terenie cz. działki nr ewid. 1253/3 położonej w m. Boguchwała, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie 17 kwietnia 2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych w Błażowej   

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Lutoryż gm. Boguchwała 06 kwietnia 2023

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p. n.: " budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia" w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała   

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Racławówka, gm. Boguchwała 28 marca 2023

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p. n.: " Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia" na terenie cz. dz. nr ewid. 150/4, 149/3, 148/3 w m. Racławówka.   

Budowa napowietrznej sieci Nn oświetlenia drogowego o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kv w miejscowości Niechobrz 27 marca 2023

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą :,, Budowa napowietrznej sieci Nn oświetlenia drogowego o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kv''   

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 23 marca 2023

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie wszczęcia postępowania dot.rozbudowy i budowy publicznej drogi gminnej przy ul. Potokowej, budowa publicznej drogi ul. Wołyńska, budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Słoneczny Stok z ul. Wołyńską   

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 817 w Boguchwale 21 marca 2023

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Boguchwale'' na działce nr ewid. 817 w Boguchwale    

Przebudowa sieci wodociągowej fi 250 na odcinku od ZUW w Rzeszowie do ul. Technicznej w Boguchwale 16 marca 2023

Został zmieniony zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą,, Przebudowa sieci wodociągowej fi 250 na odcinku od ZUW w Rzeszowie do ul. Technicznej w Boguchwale''   

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działkach w miejscowości Lutoryż 03 marca 2023

Została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr ewid. 1389/2, 1389/3, 1390/1 w miejscowości Lutoryż    

Budowa zbiornika magazynowania wody pitnej wraz z sieciami wodociagowymi na działcenr ewid.478/2 w Kielanówce 28 lutego 2023

Została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    

Budowa zbiornika magazynowania wody pitnej z sieciami wodociagowymi na działce w Kielanówce 24 lutego 2023

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwa : Budowa zbiornika magazynowania wody pitnej z sieciami wodociągowymi na terenie działki nr ewid. 60/2    

Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury na działce nr 420/1 w Zarzeczu 21 lutego 2023

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Zarzeczu'' na terenie inwestycji stanowiącym działke nr. ewid.420/1 w Zarzeczu   

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Lutoryż 15 lutego 2023

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia" w miejscowości Lutoryż , gm. Boguchwała.   

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 817 w Boguchwale 10 lutego 2023

Została wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 817 w Boguchwale   

Budowa napowietrznej sieci Nn oświetlenia drogowego o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kv w miejscowości Niechobrz 10 lutego 2023

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie ,,budowa napowietrznej sieci Nn oświetlenia drogowego o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kv w miejscowości Niechobrz, gm. Boguchwała   

Obwieszczenie zmiana Studium Racławówka 07 lutego 2023

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała, obszaru położonego w miejscowości Racławówka   

Liczba odwiedzin: 1097977

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała