ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
03 listopada 2022, 15:08

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn.: Zakup usługi – Modernizacja BIP i portalu gminnego oraz Systemu do rezerwacji wizyt w Urzędzie z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zamierza przeznaczyć kwotę
w wysokości 37 859,40 zł brutto.

Liczba odwiedzin: 1160434

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała