ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
04 listopada 2022, 11:23

Boguchwała, dnia 04-11-2022 roku

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:                      Zakup usługi – Modernizacja BIP i portalu gminnego oraz Systemu do rezerwacji wizyt w Urzędzie z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Znak Sprawy:            RIZ.271.31.2022

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku; poz. 1129 z późniejszymi zmianami) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 4 listopada 2022 r., o godz. 11:00, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

 

Nr

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty

Długość okresu wsparcia użytkowników  (gwarancja)

Termin realizacji zamówienia

  1.  

Kaczówka Moskal Pro3W Spółka Jawna al. Piłsudkiego 40 lok. 3

35-001 Rzeszów

37 761,00 zł brutto

2 lata

Skrócenie terminu do 60 dni od dnia zawarcia umowy

  1.  

KDMC Karolina Podsiedlik

Ul. Gen Bema 16-18 m. 19

91-492 Łódź

36 900,00 zł brutto

2 lata

Skrócenie terminu do 60 dni od dnia zawarcia umowy

  1.  

Creative Soft Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

15 000,00 zł brutto

2 lata

Skrócenie terminu do 60 dni od dnia zawarcia umowy

Liczba odwiedzin: 1160434

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała