ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
30 listopada 2022, 17:57

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn.: Dowóz  uczniów z Zarzecza do Szkoły Podstawowej w Lutoryżu oraz dowóz uczniów  niepełnosprawnych z terenu Gminy Boguchwała do Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1 i do Krainy Uśmiechu w Rzeszowie ul. Klonowa 10A zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  295 000,00 zł brutto.

Liczba odwiedzin: 1160434

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała