ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
01 grudnia 2022, 11:27

Boguchwała, dnia 01-12-2022 roku

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:                      Dowóz  uczniów z Zarzecza do Szkoły Podstawowej w Lutoryżu oraz dowóz uczniów  niepełnosprawnych z terenu Gminy Boguchwała do Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1

i do Krainy Uśmiechu w Rzeszowie ul. Klonowa 10A

Znak Sprawy:                        RIZ.271.33.2022

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 1 grudnia 2022 r., o godz. 11:00, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty

Wyposażenie samochodów
w system pozycjonowania GPS 

Emisja spalin

  1.  

 

 

Przewóz Osób Paweł Kudła

38-111 Żyznów 281

 

232 767,00 zł brutto

2 pojazdy

2 pojazdy

 

Liczba odwiedzin: 1160434

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała