ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
21 grudnia 2022, 09:28

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn.:  „Opróżnianie koszy na śmieci oraz utrzymanie czystości i porządku  na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Boguchwała w 2023 roku”  zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 245 392,92 zł brutto.

Liczba odwiedzin: 1160434

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała