ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
21 grudnia 2022, 11:15

Boguchwała, dnia 21-12-2022 roku

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:                     Opróżnianie koszy na śmieci oraz utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Boguchwała w 2023 roku.

Znak Sprawy:            RIZ.271.38.2022

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 21-12-2022 o godz. 11:00, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty

 

Zadeklarowana odległość sprzątania odpadów zlokalizowanych poza koszem na śmieci

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

1

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Ul. Suszyckich 9

36-040 Boguchwała

249 866,42 zł brutto

w promieniu 10 m od kosza  

TAK – 1 lub więcej osób

2

Spółdzielnia Socjalna Czarna Galicja

35-051 Rzeszów

Ul. Staszica 17/17

224 400,00 zł brutto

w promieniu 10 m od kosza  

NIE

 

Liczba odwiedzin: 1160434

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała