ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informaja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
08 marca 2023, 09:34

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” - 4 zadania częściowe zamierza przeznaczyć kwoty w wysokości:

 

Zadanie nr 1: „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, wiaty, stojaków dla rowerów oraz sieci oświetlenia terenu i monitoringu przy stacji kolejowej Boguchwała” -  215 000,00 zł brutto.

Zadanie nr 2: „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, chodnika, wiaty, stojaków dla rowerów oraz sieci oświetlenia terenu i monitoringu przy przystanku osobowym Lutoryż” -  315 000,00 zł brutto.

Zadanie nr 3: „Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem przy przystanku osobowym Wisłoczanka” -  70 000,00 zł brutto.

Zadanie nr 4: „Budowa dojść do peronów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
 i techniczną w miejscowości Lutoryż”
-  145 000,00 zł brutto.

Liczba odwiedzin: 1160434

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała