ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 29-10-2020 | 14:57data ostatniej modyfikacji: 30-10-2020 | 08:23Wytworzył: Michał Pękala
DIALOG TECHNICZNY - OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO
29 października 2020

Ogłoszenie o zakończeniu Dialogu Technicznego

Gmina Boguchwała informuje o zakończeniu Dialogu Technicznego poprzedzającego planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Boguchwała”.

Celem dialogu było uzyskanie informacji, które mogłyby być wykorzystane
w przygotowaniu: zakresu, opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przy określaniu warunków umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego w szczególności w zakresie formy prawnej, finansowej oraz technicznej planowanej inwestycji.

Kolejnym etapem, po zakończeniu Dialogu Technicznego, będzie wybór Wykonawcy kompleksowych usług analitycznych i doradczych w celu doprowadzenia do wyboru Partnera Prywatnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Boguchwała”.

Załącznikiem do niniejszej informacji jest Protokół z Dialogu Technicznego.

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 1155897

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała