ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 14-12-2022 | 12:43data ostatniej modyfikacji: 14-12-2022 | 12:43Wytworzył: M.KotulaWprowadził: M.Kotula
Opracowanie dokumentów planistycznych w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”: Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Boguchwała, obszaru położonego w miejscowości Racławówka.
14 grudnia 2022

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogloszenie_o_zamowieniu_-_prace_planistyczne.pdf (Plik pdf 0,1 MB)

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 1099353

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała