Uchwały - VII kadencja Rady Miejskiej 

polska  angielska
data publikacji: 27-11-2014 | 11:39data ostatniej modyfikacji: 18-12-2018 | 08:49Wytworzył: A.Wójcik
Uchwała Nr LVIII.797.2018 w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej w ciągu drogi powiatowej nr 1409R w Niechobrzu05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.797.2018 w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej w ciągu drogi powiatowej nr 1409R w Niechobrzu
Uchwała Nr LVIII.796.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości 111/1 położonej w Mogielnicy05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.796.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości 111/1 położonej w Mogielnicy
Uchwała Nr LVIII.795.2018 w sprawie rozpatrzenia i przekazania skargi05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.795.2018 w sprawie rozpatrzenia i przekazania skargi
Uchwała Nr LVIII.794.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.794.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym
Uchwała Nr LVIII.793.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji Projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - II etap"05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.793.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji Projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - II etap"
Uchwała Nr LVIII.792.2018 w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 roku05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.792.2018 w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 roku
Uchwała Nr LVIII.791.2018 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.791.2018 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku
Uchwała Nr LVIII.790.2018 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2019-202005 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.790.2018 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2019-2020
Uchwała Nr LVIII.789.2018 w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków do zaopiniowania organowi regulacyjnemu05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.789.2018 w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Uchwała Nr LVIII.788.2018 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2019"05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.788.2018 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2019"
Uchwała Nr LVIII.787.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka 672/3 położonej w Kielanówce05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.787.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka 672/3 położonej w Kielanówce
Uchwała Nr LVIII.786.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Mogielnicy05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.786.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Mogielnicy
Uchwała Nr LVIII.785.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.785.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu
Uchwała Nr LVIII.784.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.784.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej
Uchwała Nr LVIII.783.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.783.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce
Uchwała Nr LVIII.782.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w formie bezprzetargowej05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.782.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w formie bezprzetargowej
Uchwała Nr LVIII.781.2018 w sprawie zorganizowania dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.781.2018 w sprawie zorganizowania dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.
Uchwała Nr LVIII.780.2018 w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguchwała05 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.780.2018 w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguchwała
Uchwała Nr LVIII.779.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie14 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.779.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Uchwała Nr LVIII.778.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała 16 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.778.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała  
  • [40]
  • Liczba odwiedzin: 1180773

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała