Ochrona środowiska 

polska  angielska
data publikacji: 16-12-2009 | 12:56data ostatniej modyfikacji: 27-06-2014 | 09:20
Uchwała Nr XLIX/573/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2014 rok24 marca 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX/573/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XLIV/519/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/506/2013 w sprawie przeprowadzenia działań pomocowych dotyczących przedsięwzięć zwiazanych z gospodarką odpadami07 listopada 2013
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIV/519/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/506/2013 w sprawie przeprowadzenia działań pomocowych dotyczących przedsięwzięć zwiazanych z gospodarką odpadami
Uchwała Nr XLIII/506/2013 w sprawie przeprowadzenia działań pomocowych dotyczących przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami08 października 2013
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIII/506/2013 w sprawie przeprowadzenia działań pomocowych dotyczących przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
Uchwała Nr XLI/487/2013 w sprawie przeprowadzenia działań pomocowych dotyczących przedsięwzięc związanych z gospodarką odpadami30 sierpnia 2013
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/487/2013 w sprawie przeprowadzenia działań pomocowych dotyczących przedsięwzięc związanych z gospodarką odpadami
Uchwała Nr XLI/488/2013 w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów21 sierpnia 2013
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/488/2013 w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
Uchwała Nr XXXVII/453/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/421/2013 w sprawie wzoru deklaracji21 sierpnia 2013
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVII/453/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/421/2013 w sprawie wzoru deklaracji
Uchwała Nr XXXIV/388/2013 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów03 czerwca 2013
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXIV/388/2013 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
Uchwała Nr XXIII/260/2012 w sprawie przeprowadzenia działań pomocowych związanych z demontażem i utylizacją azbestu03 czerwca 2013
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXIII/260/2012 w sprawie przeprowadzenia działań pomocowych związanych z demontażem i utylizacją azbestu
Uchwała Nr XXXV/421/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi23 kwietnia 2013
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXV/421/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXXV/420/2013 w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty23 kwietnia 2013
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXV/420/2013 w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr XXXV/413/2013 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody12 kwietnia 2013
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXV/413/2013 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Uchwała Nr XXXIV/391/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy11 kwietnia 2013
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXIV/391/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Uchwała Nr XXXIV/390/2013 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi11 kwietnia 2013
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXIV/390/2013 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXIV/389/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi11 kwietnia 2013
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXIV/389/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uvhwała Nr XXXIV/387/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty11 kwietnia 2013
więcej »»» na temat Uvhwała Nr XXXIV/387/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr XXXIV/386/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy11 kwietnia 2013
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXIV/386/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
uchwała Nr XXI/225/2012 w sprawie przyjęcia programu nad bezdomnymi zwierzętami12 kwietnia 2012
więcej »»» na temat uchwała Nr XXI/225/2012 w sprawie przyjęcia programu nad bezdomnymi zwierzętami
Uchwała Nr VII/69/2011 w sprawie Zasad przyznawania dotacji celowych do kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest07 czerwca 2011
więcej »»» na temat Uchwała Nr VII/69/2011 w sprawie Zasad przyznawania dotacji celowych do kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
Uchwała Nr LI/554/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdmonych zwierząt29 marca 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/554/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdmonych zwierząt
Uchwała Nr LI/555/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych29 marca 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI/555/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych  
Liczba odwiedzin: 1097977

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała