REJESTRY I EWIDENCJE 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Referat Spraw Obywatelskich - USC
Grupa tematyczna : Rejestry
Rejestry , ewidencje i archiwa USC
Inne informacje:

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

Rejestry będące w posiadaniu USC w Boguchwale:

- księgi urodzeń, małżeństw i zgonów,

- akta zbiorowe do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

Z rejestrów tych wydawane są:

- odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,

- zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,

- zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

 

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH, WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I ODPISÓW Z PRZECHOWYWANYCH ZBIORÓW

Krąg uprawnionych do otrzymywania danych w formie odpisów i zaświadczeń na podstawie art. 83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2004r. Nr 161, poz.1688 z póź. zm.) został ograniczony do osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony oraz jej:

-wstępnych (rodzice, dziadkowie),

-zstępnych (dzieci, wnuki),

-rodzeństwa,

-małżonka

-przedstawiciela ustawowego.

Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione powyżej, które wykażą interes prawny.

 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1099353

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała