REJESTRY I EWIDENCJE 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Referat Geodezji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa tematyczna : Rejestry
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
Nagówek:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Podstawa prawna:
art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t.)
Inne informacje:

Miejsce prowadzenia rejestru:
Referat Geodezji,Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
tel. 17 875 52 47

Sposób i zasady udostępniania rejestru:
Rejestr jawny – do wglądu.

 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1099353

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała