REJESTRY I EWIDENCJE 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Referat Promocji Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarczej
Grupa tematyczna : Rejestry
Rejestr Instytucji Kultury
Termin i sposób załatwiania:
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Boguchwała:

1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Promocji Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarczej, adres ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, tel. 17 87 55 200, e-mail: um@boguchwala.pl.

2. Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru,
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie Referat Promocji Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarczej.

6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późń. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek:
Gmina Boguchwała
ul. Suszyckich 33
36-040 Boguchwała
Nr konta: 97 9163 0009 2001 0000 0039 0200

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
Podstawa prawna:
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Boguchwała jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.
 
pobierz plik:
 
Rejestr instytucji kultury [318 KB] 239_rejestr_instytucji_kultury.zip
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 1099353

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała