Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 

polska  angielska
data publikacji: 11-10-2019 | 08:07data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 08:09Wytworzył: Anna Świeca
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej11 października 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:  

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Boguchwały , ul. Suszyckich  33, 36-040 Boguchwała. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: iod@boguchwala.pl 

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.

3.    Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uczestniczącym zgodnie z przepisami prawa w procesie wyborczym.  

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne
z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).  

5.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania oraz uzupełnienie niekompletnych danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

6.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1160434

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała