AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50data ostatniej modyfikacji: 07-02-2019 | 12:17
Uchwała Nr LVIII.791.2018 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku06 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.791.2018 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku
Uchwała Nr LVIII.780.2018 w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguchwała06 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.780.2018 w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguchwała
Uchwała Nr LVII.776.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Boguchwała06 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.776.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Boguchwała
Uchwała Nr LVII.773.2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych będących podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych06 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.773.2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych będących podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych
Uchwała Nr LVII.772.2018 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych06 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.772.2018 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Uchwała Nr LVII.767.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych06 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.767.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr LVI.756.2018 w sprawie wymagań, jakie powinienien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na rok 201906 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.756.2018 w sprawie wymagań, jakie powinienien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na rok 2019
Uchwała Nr LVI.747.2018 w sprawie I zmiany miejscowego planu zagospofdarowania przestrzennego Boguchwała Centrum06 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.747.2018 w sprawie I zmiany miejscowego planu zagospofdarowania przestrzennego Boguchwała Centrum
Uchwała Nr LVI.746.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka06 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.746.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka
Uchwała Nr LIV.719.2018 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych02 lipca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LIV.719.2018 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Uchwała NrLIV.718.2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków podawania napojów alkoholowych02 lipca 2018
więcej »»» na temat Uchwała NrLIV.718.2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków podawania napojów alkoholowych
Uchwała NrLIV.717.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych02 lipca 2018
więcej »»» na temat Uchwała NrLIV.717.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Uchwała Nr LII.689.2018 w sprawie podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.689.2018 w sprawie podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr LII.684.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2018r.29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.684.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2018r.
Uchwała Nr LII.683.2018 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.683.2018 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Uchwała Nr LII.682.2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.682.2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Uchwała Nr LII.681.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.681.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
Uchwała Nr LI.674.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolengo21 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.674.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolengo
Uchwała Nr LI.673.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego21 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.673.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
Uchwała Nr LI.667.2018 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.667.2018 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  
Liczba odwiedzin: 1155897

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała