AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50data ostatniej modyfikacji: 07-02-2019 | 12:17
Uchwała Nr LI.666.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.666.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Uchwała Nr LI.665.2018 w sprawie podziału gminy Boguchwała na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.665.2018 w sprawie podziału gminy Boguchwała na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr LI.664.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.664.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
Uchwała Nr L.658.2018 w sprawie zmiany uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku02 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.658.2018 w sprawie zmiany uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
Uchwała Nr L.657.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego02 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.657.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała Nr L.655.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi02 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.655.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr L.653.2018 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym02 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.653.2018 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
Uchwała Nr L.652.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji02 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.652.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
Uchwała Nr XLIX.648.2017 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy08 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.648.2017 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr XLIX.647.2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku08 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.647.2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
Uchwała Nr XLIX.645.2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Boguchwała08 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.645.2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XLIX.644.2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego08 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.644.2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała Nr XLIX.640.2017 w sprawie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym08 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.640.2017 w sprawie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
Uchwała Nr XLIX.630.2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, za pomocą innego instrumentu płatniczego08 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.630.2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, za pomocą innego instrumentu płatniczego
Uchwała Nr XLVIII.612.2017 w sprawie zmiany "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Boguchwała na lata 2014-2017"08 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.612.2017 w sprawie zmiany "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Boguchwała na lata 2014-2017"
Uchwała Nr XLVIII.610 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi06 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.610 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XLVIII.609.2017 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych06 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.609.2017 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
Uchwała Nr XLVIII.608.2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku06 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.608.2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
Uchwała Nr XLVIII.607.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości06 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.607.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XLVIII.606.2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta06 grudnia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII.606.2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  
Liczba odwiedzin: 1097977

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała