AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50data ostatniej modyfikacji: 07-02-2019 | 12:17
Uchwała Nr XXXII.396.2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.28 listopada 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXII.396.2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
Uchwała Nr XXXII.395.2016 w sprawie określenia wysokosci stawek od środków transportowych28 listopada 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXII.395.2016 w sprawie określenia wysokosci stawek od środków transportowych
Uchwała Nr XXXII.394.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości28 listopada 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXII.394.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXI.392.2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy05 stycznia 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXI.392.2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Uchwała Nr XXVII.361.2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi12 września 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVII.361.2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
Uchwała XXVII.360.2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/370/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz uchylenia uchwały Nr XIII.159.201526 września 2016
więcej »»» na temat Uchwała XXVII.360.2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/370/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz uchylenia uchwały Nr XIII.159.2015
Uchwała Nr XXVII.357.2016 w sprawie zmiany uchwały dot. zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi12 września 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVII.357.2016 w sprawie zmiany uchwały dot. zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXV.344.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.215.2015 dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchdzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.27 lipca 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXV.344.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.215.2015 dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchdzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała Nr XXV.322.2016 w sprawie uchwalenia regulaminu i Uchwała Nr XXVI.345.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.322.2016 dotyczącej regulaminu utrzymania czystości porządku w gminie 27 lipca 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXV.322.2016 w sprawie uchwalenia regulaminu i Uchwała Nr XXVI.345.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.322.2016 dotyczącej regulaminu utrzymania czystości porządku w gminie
Uchwała Nr XXV.320.2016 w sprawie sposobu udzielania przez Gminę Boguchwała pomocy w wynajmowaniu lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Boguchwale14 lipca 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXV.320.2016 w sprawie sposobu udzielania przez Gminę Boguchwała pomocy w wynajmowaniu lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Boguchwale
Uchwała Nr XXV.319.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.215.2015 dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin14 lipca 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXV.319.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.215.2015 dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin
Uchwała Nr XXV.318.2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII.214.2015 dotyczącej wieloltniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Boguchwała na lata 2016-202014 lipca 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXV.318.2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII.214.2015 dotyczącej wieloltniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Boguchwała na lata 2016-2020
Uchwała Nr XXV.317.2016 w sprawie warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej14 lipca 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXV.317.2016 w sprawie warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXV.316.2016 w sprawie warunków i trybu skłdania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej14 lipca 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXV.316.2016 w sprawie warunków i trybu skłdania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXV.315.2016 w sprawie warunków i trybu składania informacji o lasach10 listopada 2017
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXV.315.2016 w sprawie warunków i trybu składania informacji o lasach
Uchwała Nr XXIV.306.2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi03 czerwca 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXIV.306.2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXIII.290.2016 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Racławówce16 czerwca 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXIII.290.2016 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Racławówce
Uchwała Nr XXIII.279.2016 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny16 czerwca 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXIII.279.2016 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny
Uchwała Nr XXIII.278.2016 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny16 czerwca 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXIII.278.2016 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny
Uchwała Nr XXIII.277.2016 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości16 czerwca 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXIII.277.2016 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości  
Liczba odwiedzin: 1097977

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała