AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50data ostatniej modyfikacji: 07-02-2019 | 12:17
Uchwała Nr XII.138.2015 w sprawie uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Dolna07 września 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.138.2015 w sprawie uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Dolna
Uchwała Nr XII.137.2015 w sprawie uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Górna07 września 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.137.2015 w sprawie uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Górna
Uchwała Nr XII.136.2015 w sprawie uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Centrum07 września 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.136.2015 w sprawie uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Centrum
Uchwała Nr XII.135.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa07 września 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.135.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
Uchwała Nr XII.134.2015 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa07 września 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.134.2015 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
Uchwała Nr XI.125.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/539/2013 dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji10 lipca 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.125.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/539/2013 dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji
Uchwała Nr XI.123.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obowodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego10 lipca 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.123.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obowodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
Uchwała Nr X.114.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego06 lipca 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.114.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr X.113.2015 w sprawie wysokości ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki06 lipca 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.113.2015 w sprawie wysokości ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki
Uchwała Nr IX.106.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania statutów osiedli miasta Boguchwała08 czerwca 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.106.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania statutów osiedli miasta Boguchwała
Uchwała Nr IX.88.2015 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej08 czerwca 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.88.2015 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr IX.87.2015 w sprawie warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej08 czerwca 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.87.2015 w sprawie warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr IX.86.2015 w sprawie warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej08 czerwca 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.86.2015 w sprawie warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr IX.85.2015 w sprawie warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej08 czerwca 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.85.2015 w sprawie warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr IX.84.2015 w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej03 lutego 2016
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.84.2015 w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr VII.66.2015 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystanków autobusowych będących własnością gminy15 maja 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr VII.66.2015 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystanków autobusowych będących własnością gminy
Uchwała Nr. VII.64.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała15 maja 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr. VII.64.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała
Uc hwała Nr VII.63.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała15 maja 2015
więcej »»» na temat Uc hwała Nr VII.63.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała
Uchwała Nr VII.62.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała15 maja 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr VII.62.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała
Uchwała Nr VII.61.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała15 maja 2015
więcej »»» na temat Uchwała Nr VII.61.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała  
Liczba odwiedzin: 1097977

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała