AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 09-03-2023 | 15:10
Uchwała LVIII.639.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.09 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVIII.639.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.
Uchwała LVII.634.2023 w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Boguchwale.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.634.2023 w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Boguchwale.
Uchwała LVII.633.2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2023 roku.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.633.2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2023 roku.
Uchwała LVII.632.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.632.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała LVII.631.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.631.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała LVII.628.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.628.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok.
Uchwała LVI.626.2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.626.2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
Uchwała LVI.625.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.625.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.
Uchwała LVI.624.2023 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151712R stanowiącej ul. Gajową w Boguchwale.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.624.2023 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151712R stanowiącej ul. Gajową w Boguchwale.
Uchwała LVI.622.2023 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.275.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.622.2023 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.275.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR.
Uchwała LVI.619.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.619.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
Uchwała LVI.618.2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.618.2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.
Uchwała LVI.616.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.616.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.
Uchwała LV.603.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.09 stycznia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LV.603.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała LV.598.2022 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2023 rok.09 stycznia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LV.598.2022 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2023 rok.
Uchwała LIV.594.2022 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.594.2022 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
Uchwała LIV.593.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale i nadania jej statutu.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.593.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale i nadania jej statutu.
Uchwała LIV.591.2022 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w public02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.591.2022 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w public
Uchwała LIV.590.2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.590.2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.
Uchwała LIV.589.2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.589.2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała.  
  • [11]
  • Liczba odwiedzin: 1058959

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała