AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 02-06-2023 | 13:53
Uchwała LXI.669.2023 w sprawie nadania imienia rondu wRacławówce.02 czerwca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LXI.669.2023 w sprawie nadania imienia rondu wRacławówce.
Uchwała LXI.665.2023 w sprawie zmian wbudżecie gminy Boguchwała na 2023rok.02 czerwca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LXI.665.2023 w sprawie zmian wbudżecie gminy Boguchwała na 2023rok.
Uchwała LX.659.2023 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.11 maja 2023
więcej »»» na temat Uchwała LX.659.2023 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Uchwała LX.655.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.11 maja 2023
więcej »»» na temat Uchwała LX.655.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.
Uchwała LIX.652.2023 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych07 kwietnia 2023
Uchwała LIX.652.2023 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszcza więcej »»» na temat Uchwała LIX.652.2023 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych
Uchwała LIX.651.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LIX.651.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.
Uchwała LIX.647.2023 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151201R w Lutoryżu.07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LIX.647.2023 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151201R w Lutoryżu.
Uchwała LIX.645.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2023 rok.07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LIX.645.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2023 rok.
Uchwała LVIII.639.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.09 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVIII.639.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.
Uchwała LVII.634.2023 w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Boguchwale.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.634.2023 w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Boguchwale.
Uchwała LVII.633.2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2023 roku.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.633.2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2023 roku.
Uchwała LVII.632.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.632.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała LVII.631.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.631.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała LVII.628.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok.03 marca 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVII.628.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 rok.
Uchwała LVI.626.2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.626.2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
Uchwała LVI.625.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.625.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.
Uchwała LVI.624.2023 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151712R stanowiącej ul. Gajową w Boguchwale.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.624.2023 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151712R stanowiącej ul. Gajową w Boguchwale.
Uchwała LVI.622.2023 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.275.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.622.2023 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.275.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR.
Uchwała LVI.619.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.619.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
Uchwała LVI.618.2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.618.2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.  
  • [11]
  • Liczba odwiedzin: 1155897

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała