AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 02-06-2023 | 13:53
Uchwała LVI.616.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.616.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.
Uchwała LV.603.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.09 stycznia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LV.603.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała LV.598.2022 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2023 rok.09 stycznia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LV.598.2022 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2023 rok.
Uchwała LIV.594.2022 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.594.2022 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
Uchwała LIV.593.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale i nadania jej statutu.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.593.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale i nadania jej statutu.
Uchwała LIV.591.2022 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w public02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.591.2022 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w public
Uchwała LIV.590.2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.590.2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.
Uchwała LIV.589.2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.589.2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała.
Uchwała LIV.588.2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2023 roku.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.588.2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2023 roku.
Uchwała LIV.586.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.586.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała nr LIII.581.2022 w sprawie uchylenia uchwały Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określ04 listopada 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LIII.581.2022 w sprawie uchylenia uchwały Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określ
Uchwała nr LIII.577.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.04 listopada 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LIII.577.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała nr LII.572.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale i nadania jej statutu.05 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.572.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale i nadania jej statutu.
Uchwała nr LII.570.2022 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez GB.05 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.570.2022 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez GB.
Uchwała nr LII.568.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.05 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.568.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała nr LI.566.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.566.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała nr LI.564.2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i�obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.564.2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i�obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała
Uchwała nr LI.560.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.560.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok
Uchwała L.558.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.21 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała L.558.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała XLIX.555.2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała.14 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.555.2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała.  
  • [1]
  • [11]
  • Liczba odwiedzin: 1180773

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała