AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 11-05-2023 | 12:47
Uchwała LV.598.2022 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2023 rok.09 stycznia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LV.598.2022 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2023 rok.
Uchwała LIV.594.2022 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.594.2022 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
Uchwała LIV.593.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale i nadania jej statutu.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.593.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale i nadania jej statutu.
Uchwała LIV.591.2022 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w public02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.591.2022 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w public
Uchwała LIV.590.2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.590.2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.
Uchwała LIV.589.2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.589.2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała.
Uchwała LIV.588.2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2023 roku.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.588.2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2023 roku.
Uchwała LIV.586.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.02 grudnia 2022
więcej »»» na temat Uchwała LIV.586.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała nr LIII.581.2022 w sprawie uchylenia uchwały Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określ04 listopada 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LIII.581.2022 w sprawie uchylenia uchwały Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określ
Uchwała nr LIII.577.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.04 listopada 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LIII.577.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała nr LII.572.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale i nadania jej statutu.05 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.572.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale i nadania jej statutu.
Uchwała nr LII.570.2022 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez GB.05 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.570.2022 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez GB.
Uchwała nr LII.568.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.05 października 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LII.568.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała nr LI.566.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.566.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała nr LI.564.2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i�obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.564.2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i�obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała
Uchwała nr LI.560.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.560.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok
Uchwała L.558.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.21 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała L.558.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała XLIX.555.2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała.14 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.555.2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała.
Uchwała XLIX.554.2022 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania nauczycieli od obowiązku realizacji zajęć oraz określeni14 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.554.2022 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania nauczycieli od obowiązku realizacji zajęć oraz określeni
Uchwała XLIX.553.2022 uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Boguchwała na rok szkolny 2022/2023.14 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.553.2022 uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Boguchwała na rok szkolny 2022/2023.  
  • [1]
  • [11]
  • Liczba odwiedzin: 1097977

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała