AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 11-05-2023 | 12:47
Uchwała nr XLI.467.2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2022 roku.03 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLI.467.2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2022 roku.
Uchwała nr XLI.465.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.03 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLI.465.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XL.457.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.04 listopada 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XL.457.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXXIX.451.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguchwała 06 października 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIX.451.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguchwała
Uchwała nr XXXIX.450.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego06 października 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIX.450.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Uchwała nr XXXIX.449.2021w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.06 października 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIX.449.2021w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała nr XXXIX.447.2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.06 października 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIX.447.2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXXVIII.441.2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Boguchwale.31 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVIII.441.2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Boguchwale.
Uchwała nr XXXVIII.439.2021 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale i nadania jej statutu.31 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVIII.439.2021 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale i nadania jej statutu.
Uchwała nr XXXVIII.438.2021 w sprawie nadania Parkowi wZgłobniu imienia Tadeusza Nalepy iprzyjęcia regulaminu Parku.31 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVIII.438.2021 w sprawie nadania Parkowi wZgłobniu imienia Tadeusza Nalepy iprzyjęcia regulaminu Parku.
Uchwała nr XXXVIII.435.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 r.31 sierpnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVIII.435.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 r.
Uchwała nr XXXVII.430.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w�gminie Boguchwała na rok szkolny 2021-2022.07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.430.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w�gminie Boguchwała na rok szkolny 2021-2022.
Uchwała nr XXXVII.419.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w Boguchwale.07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.419.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w Boguchwale.
Uchwała nr XXXVII.417.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.07 lipca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXVII.417.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.
Uchwała XXXVI.412.2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych zzatrzymaniem wód opadowych.07 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała XXXVI.412.2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych zzatrzymaniem wód opadowych.
Uchwała XXXVI.409.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.02 czerwca 2021
więcej »»» na temat Uchwała XXXVI.409.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.
Uchwała nr XXXV.402.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Boguchwała na lata 2021-202513 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXV.402.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Boguchwała na lata 2021-2025
Uchwała nr XXXV.401.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska13 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXV.401.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska
Uchwała nr XXXV.400.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.13 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXV.400.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Uchwała nr XXXV.398.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.13 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXV.398.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.  
  • [1]
  • [11]
  • Liczba odwiedzin: 1097977

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała