AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 11-05-2023 | 12:47
Uchwała nr XXXIV.383.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.383.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXXIII.379.2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2021 roku.24 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIII.379.2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2021 roku.
Uchwała nr XXXIII.378.2021 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Boguchwała na lata 2021-2025.24 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIII.378.2021 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Boguchwała na lata 2021-2025.
Uchwała nr XXXIII.377.2021 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguchwała24 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIII.377.2021 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguchwała
Uchwała nr XXXIII.374.2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.24 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIII.374.2021w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXXII.372.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2021 rok.18 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXII.372.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXXI.369.2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców gminy Boguchwała na lata 2021-202301 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXI.369.2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców gminy Boguchwała na lata 2021-2023
Uchwała nr XXXI.366.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok01 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXI.366.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok
Uchwała nr XXX.361.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.01 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXX.361.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXIX.356.2020 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.356.2020 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Uchwała nr XXIX.355.2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała – etap II.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.355.2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała – etap II.
Uchwała nr XXIX.353.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III - etap I07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.353.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III - etap I
Uchwała nr XXIX.350.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.350.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała nr XXIX.343.2020 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2021 rok.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.343.2020 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXVIII.342.2020 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2020rok.23 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVIII.342.2020 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2020rok.
Uchwała nr XXVII.337.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Zarzeczu.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.337.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Zarzeczu.
Uchwała nr XXVII.335.2020 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.335.2020 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.
Uchwała nr XXVII.334.2020 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów ksz07 grudnia 2020
Uchwała nr XXVII.334.2020 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów ksz więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.334.2020 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów ksz
Uchwała nr XXVII.329.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2021 roku.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.329.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2021 roku.
Uchwała nr XXVII.328.2020 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Boguchwała.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.328.2020 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Boguchwała.  
  • [1]
  • [11]
  • Liczba odwiedzin: 1097977

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała