AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VIII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:51data ostatniej modyfikacji: 11-05-2023 | 12:47
Uchwała nr XX.263.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.06 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XX.263.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała Nr XIX.257.2020 w sprawie zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów20 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIX.257.2020 w sprawie zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów
Uchwała Nr XIX.256.2020 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu20 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIX.256.2020 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu
Uchwała nr XIX.254.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.06 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XIX.254.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała nr XVIII.249.2020 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej02 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.249.2020 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Uchwała nr XVIII.248.2020 w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2020 roku02 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.248.2020 w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2020 roku
Uchwała nr XVIII.246.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202002 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.246.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Uchwała Nr XVII.244.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych21 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVII.244.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XVI.236.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.236.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr XVI.235.2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy boguchwała07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.235.2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy boguchwała
Uchwała Nr XVI.234.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiana, rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.234.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiana, rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe
Uchwała Nr XVI.233.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.233.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury
Uchwała Nr XVI.230.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej14 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.230.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Uchwała Nr XV.221.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.221.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała Nr XV.218.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Boguchwała - etap I19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.218.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Boguchwała - etap I
Uchwała Nr XV.216.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.216.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko
Uchwała Nr XV.212.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2020 rok10 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.212.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2020 rok
Uchwała nr XV.209.2019 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2020 rok21 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XV.209.2019 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2020 rok
Uchwała Nr XV.207.2019 zmianiająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso16 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.207.2019 zmianiająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso
Uchwała Nr XV.206.2019 zmianiająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso16 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.206.2019 zmianiająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso  
  • [1]
  • [11]
  • Liczba odwiedzin: 1097977

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała