Strona główna

polska  angielska

 

 

NAME: Boguchwała
   
COAT OF ARMS:                       

herb_bip.jpg (16.31 Kb)

   
STATUS: Rural district
PROVINCE: podkarpackie
DISTRICT: rzeszowski

DISTRICT ADMINISTRATION OFFICE:

 

OPEN:
Monday - Friday
7.30 a.m-15.30 p.m

 

ADDRESS:

36-040 Boguchwala 
ul. Suszyckich 33

PHONE: tel. +48 17 87 55 200
  fax. +48 17 87 55 209 
E-MAIL: um@boguchwala.pl

 

 

Information about Boguchwala: www.boguchwala.pl
The Mayor of a town: dr Wieslaw Kąkol
The second Mayor of a town:                     

Justyna Placha-Adamska

The chairman of the city council: Piotr Pustelny
The secretary of Parish Government: Krzysztof Lassota
The Treasurer of Parish Government: Dorota Witek
   
Type of the municipality: Agricultural and industrial
Number of inhabitants: 20 610
Area: 88,97 km2

 

If you had any further questions please do not hesitate to contact us: um@boguchwala.pl

15 czerwca 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. społecznych w Referacie Promocji Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarzcej w w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
13 czerwca 2023 Status
Wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1624/105 o powierzchni 10.57 ha, położonej w Boguchwale, przeznaczonej do sprzedaPodaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1624/105 o powierzchni 10.57 ha, położonej w Boguchwale, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
05 czerwca 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. realizacji projektów i polityki społecznej w Referacie Promocji Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarzcej w w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
02 czerwca 2023 Status
Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkachInformacja o udzielonych dotacjach przyznanych w 2023 roku uchwałą LX.657.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale
17 maja 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds.księgowości i analiz oświatowych w Referacie Oświaty w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
16 maja 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. realizacji projektów i polityki społecznej w Referacie Promocji Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarzcej w w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
12 maja 2023 Status
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko pomocy administracyjnej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Boguchwale
04 maja 2023 Status
Informacja o sprzedaży przez Gminę Boguchwała paliwa stałego do dnia 31 lipca 2023 r.Koszt zakupu 1 tony wynosi 1 870,00 zł, do ceny zakupu nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego
26 kwietnia 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
26 kwietnia 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego strażnika w Straży Miejskiej w Boguchwale
24 kwietnia 2023 Status
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała w zakresie opieki nad dziećmi
13 kwietnia 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr jednostek oświatowych w Referacie Oświaty w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
31 marca 2023 Status
Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego- KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego- KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023
01 marca 2023 Status
Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie przy zabytkach31 marca 2023 r. terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji...
23 lutego 2023 Status
Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Burmistrz Boguchwały zamieszcza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boguchwała na okres 3 lat zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Liczba odwiedzin: 1155897

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała