Strona główna

polska  angielska

 

 

NAME: Boguchwała
   
COAT OF ARMS:                       

herb_bip.jpg (16.31 Kb)

   
STATUS: Rural district
PROVINCE: podkarpackie
DISTRICT: rzeszowski

DISTRICT ADMINISTRATION OFFICE:

 

OPEN:
Monday - Friday
7.30 a.m-15.30 p.m

 

ADDRESS:

36-040 Boguchwala 
ul. Suszyckich 33

PHONE: tel. +48 17 87 55 200
  fax. +48 17 87 55 209 
E-MAIL: um@boguchwala.pl

 

 

Information about Boguchwala: www.boguchwala.pl
The Mayor of a town: dr Wieslaw Kąkol
The second Mayor of a town:                     

Justyna Placha-Adamska

The chairman of the city council: Piotr Pustelny
The secretary of Parish Government: Krzysztof Lassota
The Treasurer of Parish Government: Dorota Witek
   
Type of the municipality: Agricultural and industrial
Number of inhabitants: 20 610
Area: 88,97 km2

 

If you had any further questions please do not hesitate to contact us: um@boguchwala.pl

23 marca 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds.księgowości oświatowej w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Boguchwale
23 marca 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr jednostek oświatowych w Referacie Oświaty w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
01 marca 2023 Status
Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie przy zabytkach31 marca 2023 r. terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji...
Status
SOŁECTWO KIELANÓWKA
23 lutego 2023 Status
Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Burmistrz Boguchwały zamieszcza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boguchwała na okres 3 lat zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Status
Solectwo Niechobrz
31 stycznia 2023 Status
Umowy z jednostkami OSPGmina Boguchwała wykonując postanowienia ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych zawarła umowy z jednostkami OSP
10 stycznia 2023 Status
Informacja o sprzedaży przez Gminę Boguchwała paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 r.Gmina Boguchwała prowadzi sprzedaż w ramach umowy zawartej 03.01.2023 r. w Rzeszowie ze Spółką Węglomat Trzciana
05 stycznia 2023 Status
Informacja o przystąpieniu Gminy Boguchwała do zakupu paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 r.Gmina Boguchwała przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
01 grudnia 2022 Status
Informacja o sprzedaży przez Gminę Boguchwała paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.GMINA BOGUCHWAŁA prowadzi sprzedaż w ramach umowy zawartej 28.11.2022 r. w Rzeszowie ze Spółką Węglomat Trzciana
29 listopada 2022 Status
Ogłoszenie o przetargu
28 października 2022 Status
Zaproszenie do konsultacji społecznych - Strategia Przestrzenna ROFUwagi można składać w terminie od dnia 2 listopada 2022 r. do dnia 22 listopada 2022 r.
03 listopada 2022 Status
Informacja o przystąpieniu Gminy Boguchwała do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.Informacja o przystąpieniu Gminy Boguchwała do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
25 sierpnia 2022 Status
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na działkach ewidencyjnych o numerach 1447/1 i 1501/1, obręb 0009
16 sierpnia 2022 Status
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z rozbudową do docelowego zagospodarowania na MOP II Lutoryż (etap II)”
Liczba odwiedzin: 1058959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała